Політика конфіденційності на веб-сайті

1. Визначення.

Контролер –
Фонд «TechSoup», вул. Брацька, 25, 00-028 Варшава, Польща, внесений до Реєстру асоціацій, інших соціальних і професійних організацій, фондів і громадських закладів охорони здоров’я, який веде Окружний суд столиці Варшави, Відділ господарської діяльності під номером KRS 000032733, номер NIP 7010177399 та номер REGON 141792374
 
Персональні дані – усі відомості про ідентифіковану фізичну особу або яку можна ідентифікувати за одним або кількома конкретними факторами, що визначають фізичну, фізіологічну, генетичну, психічну, економічну, культурну чи соціальну ідентичність, включаючи IP-адресу пристрою, дані про місцезнаходження, Інтернет-ідентифікатор та інформацію, зібрану за допомогою файлів cookie та інших подібних технологій.
 
Партнер(и) Контролера – організації, які в рамках співпраці з Контролером організовують Події та відповідають за розбудову спільноти Hive Mind в окремих регіонах.
 
Обробка – операція або набір операцій, що виконуються з персональними даними в ІТ-системі або поза нею, наприклад, збір, запис, організація, упорядкування, зберігання, адаптація або модифікація, завантаження, перегляд, використання, розголошення шляхом надсилання, розповсюдження або іншого обміну, коригування або поєднання, обмеження, видалення або знищення.
 
Політика – ця Політика конфіденційності.
 
ЗРЗД – Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС.
 
Веб-сайт – веб-сайтом Hive Mind керує Контролер за адресою https://hive-mind.community.
 
Користувач – будь-яка фізична особа, яка відвідує Веб-сайт або використовує одну чи декілька функцій Веб-сайту, описаних у Політиці.
 
Заходи – курси, тренінги, онлайн-заходи, організовані в рамках Веб-сайту відповідно до правил Веб-сайту.
 
Правила Веб-сайту – правила веб-сайту https://hive-mind.community, що визначають умови та положення використання послуг, що надаються через веб-сайт.
 
 
2. Контактні дані Контролера.
 
1)    Наступні контактні дані Контролера:
 
Фонд «TechSoup»,
вул. Брацька, 25,
00-028 Варшава
Польща
e-mail: privacy@techsoup.org
 
 
3. Обробка даних у зв'язку з використанням Веб-сайту.
 
У зв'язку з використанням Користувачем Веб-сайту Контролер збирає дані в обсязі, необхідному для надання окремих пропонованих послуг, а також інформацію про діяльність Користувача на Веб-сайті. 
 
Детальні правила та цілі обробки персональних даних, зібраних під час використання Веб-сайту, описані нижче:
 
1)    Люди, які користуються Веб-сайтом.
 
Персональні дані всіх осіб, які користуються Веб-сайтом (включаючи IP-адресу чи інші ідентифікатори та інформацію, зібрану за допомогою файлів cookie або інших подібних технологій), обробляються Контролером:
 
a)    з метою надання послуг в електронному вигляді відповідно до Правил Веб-сайту – тоді законодавчою підставою для обробки є необхідність обробки для виконання договору (ст. 6 п. 1 пп b) ЗРЗД);
b)    для технічних і адміністративних цілей, для цілей забезпечення безпеки ІТ-системи та управління цією системою, а також для аналітичних і статистичних цілей (в тому числі шляхом реєстрації в так званих журналах сервера) – у цьому відношенні законодавчою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 п. 1 пп f) ЗРЗД), що полягає в проведенні аналізу активності Користувачів, а також їхніх уподобань з метою покращення використовуваних функцій і наданого вмісту;
c)    з метою можливого встановлення та розгляду позовів або захисту від позовів – тоді законодавчою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. (6 п. 1 пп f) ЗРЗД), що полягає у захисті його прав.
 
2)    Зареєстровані Користувачі Веб-сайту.
 
a)    Функції Веб-сайту доступні лише зареєстрованим Користувачам.
b)    Осіб, які реєструються на Веб-сайті, просять надати дані, необхідні для створення та керування обліковим записом. Надання даних, позначених як обов’язкові, є необхідним для налаштування облікового запису та керування ним, і якщо цього не зробити, це призведе до неможливості створити обліковий запис. При створенні облікового запису Користувач вказує своє ім'я/прізвище/нік і адресу електронної пошти. Користувач також може вказати свій номер телефону як додаткові дані. Після створення облікового запису зареєстрований Користувач може змінити свій профіль і, залежно від статусу користувача, додати додаткові дані про себе.
c)    Користувачів, які реєструються на окремі Заходи, просять заповнити реєстраційну форму та надати дані, необхідні для участі в певному Заході, або, у деяких випадках, дані, необхідні для участі в наборі на певний Захід. Надання даних, позначених як обов’язкові, є необхідним для реєстрації на Захід або, відповідно – для участі в наборі на цей Захід. Обсяг даних може відрізнятися залежно від типу Заходу, в якому Користувач має намір брати участь. Користувач також має можливість надати додаткові дані. У зв'язку з участю в даному Заході Користувач може, відповідно до Правил Веб-сайту, отримувати листи електронною поштою щодо цього Заходу.
d)    Персональні дані зареєстрованих Користувачів обробляються для виконання договору відповідно до прийнятих Правил Веб-сайту – законодавчою підставою є необхідність укладання та виконання договору (ст. 6 п. 1 пп b) ЗРЗД).
e)    Стосовно додаткових даних – персональні дані зареєстрованих Користувачів також обробляються на підставі згоди, висловленої Користувачем (ст. 6 п. 1 пп a) ЗРЗД).
f)     Персональні дані зареєстрованих Користувачів Веб-сайту також обробляються з метою можливого встановлення та розгляду претензій або захисту від них – законодавчою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 п. 1 пп f) ЗРЗД), що полягає в захисті його прав.
g)    Персональні дані зареєстрованих Користувачів Веб-сайту, які беруть участь у певних Заходах, також можуть оброблятися з метою документування або звітності, зокрема, особливо в ситуації, коли даний Захід фінансується за рахунок коштів дарувальника/спонсора. У цьому випадку законодавчою підставою для обробки даних є законний інтерес Контролера (ст. 6 п. 1 пп f) ЗРЗД), що полягає в необхідності розрахуватися за кошти, надані йому дарувальником/спонсором.
Якщо Користувач публікує будь-які Персональні дані третіх осіб на Веб-сайті (включаючи їх ім’я та прізвище, адресу, номер телефону або адресу електронної пошти), він може робити це лише за умови, що законодавчі положення та особисті права цих осіб не порушуються. 

4. Контактна форма.
 
1)    Контролер надає можливість зв’язатися з ним за допомогою електронної форми зв’язку, доступної на Веб-сайті за адресою: https://hive-mind.community/contact.
2)    Використання форми вимагає надання персональних даних, необхідних для зв’язку з Користувачем і відповіді на запит. Користувач також може надати інші дані з метою полегшення контакту або обробки запиту. Надання даних є добровільним, але ненадання таких даних як: ім’я та прізвище, а також адреса електронної пошти призводить до неможливості обробки запиту.
3)    Персональні дані обробляються з метою ідентифікації відправника та відповіді на запитання, яке міститься в контактній формі – законодавчою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 п.1 пп f) ЗРЗД), зокрема спілкування з Користувачами Веб-сайту щодо функціонування Веб-сайту та організації окремих Заходів.

5. Розсилка новин.
 
1)    Контролер дозволяє вам підписатися на розсилку новин про Hive Mind і створену навколо нього спільноту для Користувачів, які вказали свою електронну адресу для цієї мети. Розсилка здійснюється на умовах, викладених в Правилах Веб-сайту. Надання даних є добровільним, але необхідним для отримання розсилки по електронній пошті. Ненадання даних унеможливлює розсилку по електронній пошті.
2)    Законодавчою підставою для обробки персональних даних з метою надсилання розсилки новин є договір (ст. 6 п. 1 пп b) ЗРЗД). Персональні дані також обробляються для захисту від можливих претензій – законодавчою підставою для обробки є законний інтерес Контролера (ст. 6 п. 1 пп f) ЗРЗД).
3)    У разі надсилання Користувачеві маркетингового контенту в рамках розсилки новин – законодавчою підставою для обробки персональних даних є законний інтерес Контролера (ст. 6 п. 1 пп f) ЗРЗД), у зв’язку з висловленою згодою на розсилку комерційної інформації.
 
6. Соціальні медіа.
 
1)    Контролер обробляє персональні дані Користувачів, які відвідують профілі, що веде Контролер в соціальних мережах (Facebook, Linkedin, YouTube, Spotify, Anchor.fm).
2)    Обробка даних відбувається, коли Користувач через соціальні медіа здійснює активність в одному з профілів, наприклад, лайкає профіль, переглядає профіль, надсилає повідомлення через профіль або коментує дописи, опубліковані Контролером.
3)    Ці дані обробляються лише у зв’язку з веденням профілю, в тому числі з метою інформування Користувачів про активність Контролера та просування його діяльності в рамках Hive Mind і створеної навколо нього спільноти.
4)    Законодавчою підставою для обробки персональних даних Контролером з цією метою є його законний інтерес (ст. 6 п. 1 пп f) ЗРЗД), що полягає в інформуванні про його власну діяльність та її просуванні.
5)    Соціальні мережі мають власну політику конфіденційності, правила та положення обробки даних, які є обов’язковими для користувачів, і яких Контролер також зобов’язаний дотримуватися. Якщо Ви є Користувачем такого порталу, обробка Ваших персональних даних також регулюється цими правилами та політиками, і Ви можете використовувати свої права відповідно до них. Детальну інформацію на цю тему Користувач може знайти в Політиці конфіденційності, розміщеній на окремих порталах, якими він користується.
 
7. Файли cookie та подібні технології.
 
1)    Веб-сайт використовує файли cookie. Файли cookie – це ІТ-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача Веб-сайту та призначені для використання Веб-сайту.
2)    Ми не використовуємо файли cookie, щоб зібрати інформацію, яка безпосередньо ідентифікує конкретну особу (наприклад, ім’я та прізвище). Однак деяка інформація, зібрана за допомогою файлів cookie, розглядається як персональні дані в розумінні положень ЗРЗД.
3)    Контролер використовує такі файли cookie: необхідні файли, функціональні файли та аналітичні файли.
4)    Контролер використовує необхідні файли cookie, перш за все, щоб надати Користувачам послуги та функції Веб-сайту, якими Користувач хоче користуватися. Необхідні файли cookie можуть бути встановлені лише Контролером через Веб-сайт. Законодавчою підставою для обробки даних у зв’язку з використанням необхідних файлів cookie є необхідність обробки для виконання договору (ст. 6 п. 1 пп b) ЗРЗД).
5)    Функціональні файли cookie використовуються для запам’ятовування та адаптації Веб-сайту до вибору Користувача, в тому числі з точки зору мовних уподобань. Функціональні файли cookie можуть бути встановлені Контролером та його партнерами через Веб-сайт.
6)    Аналітичні файли cookie дають змогу отримувати таку інформацію, як кількість відвідувань і джерела трафіку на Веб-сайті. Ці файли використовуються, в тому числі, для аналізу того, як Веб-сайт використовується Користувачем, для створення статистики та звітів про функціонування Веб-сайту. Інформація, зібрана цими файлами cookie, не призначена для встановлення особи Користувача. Аналітичні файли cookie можуть бути встановлені Контролером та його партнерами через Веб-сайт.
7)    Законодавчою підставою для обробки персональних даних у зв’язку з використанням функціональних та аналітичних файлів cookie Контролером є його законний інтерес (ст. 6 п. 1 пп f) ЗРЗД), що полягає в забезпеченні найвищої якості послуг, що надаються на Веб-сайті.

8. Керування налаштуваннями файлів cookie.
 
1)      Використання файлів cookie для збору даних за допомогою них, включаючи доступ до даних, що зберігаються на пристрої Користувача, як правило, вимагає згоду Користувача. Веб-сайт отримує згоду від Користувача через банер cookie. Ця згода може бути відкликана в будь-який час.
2)    Згода не потрібна для обов'язкових файлів cookie, використання яких необхідне для надання телекомунікаційних послуг на Веб-сайті (передача даних для відображення вмісту).
3)    Ви можете відкликати свою згоду на використання файлів cookie через банер cookie або налаштування браузера.
4)    Щоб керувати налаштуваннями файлів cookie, виберіть веб-браузер (операційну систему) зі списку нижче та дотримуйтесь інструкцій:
a)    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie
b)    Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c)     Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d)    Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html
e)    Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
5)    Обмеження на використання файлів cookie можуть вплинути на деякі функції, доступні на сторінках Веб-сайту.

9. Одержувачі даних.
 
1)    Контролер залишає за собою право розкривати вибрану інформацію про Користувача компетентним органам або третім особам, які подають запит на таку інформацію, на відповідній законодавчій підставі та відповідно до чинних законодавчих положень. 
2)    Доступ до персональних даних, що обробляються в рамках Веб-сайту, мають суб’єкти, відповідальні за роботу ІТ-систем, у тому числі ті, які надають хостинг і систему створення та розсилки новин. 
3)    Персональні дані також будуть доступні суб’єктам, які реалізують окремі Заходи, тобто Партнерам Контролера (перелік: https://hive-mind.community/terms_of_use) з метою надання їм можливості проводити окремі Заходи, в тому числі зв’язуватися з Користувачем у зв’язку з їх перебігом. На кожному Заході Контролер розміщує інформацію про організатора даного заходу. Партнерами Контролера є окремі контролери персональних даних.

10. Права Користувача.
 
1)    Користувач має право: отримати доступ до вмісту даних і вимагати виправлення, видалення, обмеження обробки, право передавати дані та право заперечувати проти обробки даних.
2)    Оскільки дані Користувача обробляються на основі згоди, цю згоду можна відкликати в будь-який час, звернувшись до Контролера. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої до її відкликання.
3)    Обсяг прав Користувача щоразу залежить від мети та законодавчої підстави обробки персональних даних. Щоб скористатися будь-яким із зазначених вище прав, будь ласка, зв’яжіться з Контролером за адресою privacy@techsoup.org.
4)    У будь-який час Користувач має право подати скаргу до місцевого наглядового органу, яким у Польщі є Президент Управління захисту персональних даних (вул. Ставкі, 2, 00-193 Варшава).
5)    Ми рекомендуємо Вам зв’язатися з нами в першу чергу, надіславши електронний лист на адресу: contact@hive-mind.community або скориставшись контактною формою, доступною на Веб-сайті, щоб мати змогу вирішити будь-які проблеми чи питання.

11. Термін зберігання персональних даних.
 
Термін обробки даних Контролером залежить від мети обробки. Як правило, дані обробляються до моменту відкликання висловленої згоди або доки не буде висунуто дієве заперечення проти обробки даних у випадках, коли законодавчою підставою для обробки даних є законний інтерес Контролера. Якщо Користувач використовує контактну форму, його дані оброблятимуться не довше, ніж це необхідно для надання відповіді. Персональні дані зареєстрованого Користувача зберігатимуться протягом дії облікового запису Користувача, і після закінчення цього періоду вони можуть зберігатися протягом періоду позовної давності в необхідному обсязі або, в окремих випадках, для документації чи звітності, на період, протягом якого організація, що фінансово підтримує Захід, може вимагати їх представлення.

12. Передача даних за межі Європейської економічної зони.
 
1)      Контролер передаватиме персональні дані до третіх країн, тобто країн за межами Європейської економічної зони.
2)      Персональні дані Користувача передаються Партнерам Контролера, які відповідають за організацію Заходів.
3)      Особисті дані зберігаються на серверах, розташованих у Сполучених Штатах, компанією «TechSoup Global» з юридичною адресою: 435 Brannan Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, USA.
4)      Персональні дані підписників на розсилку новин передаються в MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp з місцезнаходженням: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) – постачальнику розсилки, який зберігає дані на серверах у Сполучених Штатах.
5)      На кожному Заході Контролер розміщує інформацію про організатора даного заходу, тобто про Партнера Контролера.
6)      Персональні дані Користувача можуть бути передані третім країнам або організаціям, для яких рішенням Європейської комісії встановлено належний рівень захисту даних.
7)      У разі відсутності рішення Європейської комісії про належний рівень захисту, зазначений у ст. 45 п. 3 ЗРЗД персональні дані Користувача можуть бути передані в третю країну лише на основі стандартних положень про захист даних, прийнятих Європейською комісією (ст. 46 ЗРЗД).
8)      У разі відсутності рішення Європейської комісії про належний рівень захисту, зазначений у ст. 45 п. 3 ЗРЗД або відсутність стандартних положень щодо захисту даних, прийнятих Європейською Комісією (ст. 46 ЗРЗД), ми просимо Користувача надати чітку згоду на таку передачу до третьої країни, інформуючи Користувача про попередні ризики, пов’язані з такою передачею відповідно до ст. 49 п. 1 пп a ЗРЗД.
9)      У зв’язку з передачею даних за межі ЄЕЗ Користувач може запросити інформацію про заходи безпеки, застосовані у зв’язку з цим, отримати копію цих функцій безпеки або інформацію про місце, де вони доступні, зв’язавшись з нами за адресою, зазначеною в пункті 2.

13. Ризик, пов’язаний з передачею даних третім країнам за відсутності рішення Європейської комісії, яке б зазначало відповідний рівень захисту, визначений ст. 45 п. 3 ЗРЗД або відсутність відповідних гарантій, зазначених у ст. 46 ЗРЗД, включаючи стандартні договірні положення, прийняті Європейською Комісією.
 
1)    У зв’язку з участю Користувача в певному Заході, персональні дані Користувача можуть бути передані Партнеру Контролера, що знаходиться в третій країні, яка не забезпечує належний рівень захисту даних, як це передбачено загальноприйнятими положеннями в Польщі, зокрема з положень ЗРЗД.
2)    У зв’язку з неможливістю укласти стандартні договірні умови з Партнером Контролера (одержувачем даних), повідомляємо, що існує ризик недостатнього захисту персональних даних Користувача, зокрема ці дані можуть оброблятися без дотримання суворих вимог ЗРЗД. Наприклад, це може означати, що правові системи таких третіх країн можуть, наприклад, не передбачати незалежний наглядовий орган, компетентний розглядати скарги суб’єктів даних, можливість здійснення прав, описаних у пункті 10, або не буде містити положень, що обмежують втручання державних органів у основні права та свободи суб’єктів даних.
У такій ситуації підставою для передачі персональних даних Користувача Партнеру Контролера є чітка згода Користувача на таку передачу даних.

14. Зміна Політики конфіденційності.
 
1)    Політика постійно перевіряється та за необхідності оновлюється.
2)    Політика опублікована польською та англійською мовами. Політика також може бути опублікована мовами країн, в яких знаходяться Партнери Контролера. У разі мовних розбіжностей англійська версія завжди переважає.
3)    Будь-які зміни до Політики конфіденційності будуть опубліковані на Веб-сайті та набудуть чинності після публікації зміненої Політики конфіденційності на Веб-сайті.
4)    Поточну редакцію Політики прийнято і вона набуває чинності 21 грудня 2022 року.