ЯК ПОВ’ЯЗАНІ КОНФЛІКТ, ДІАЛОГ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Конфлікт – це зіткнення протилежних очікувань і поглядів, напруження та загострення суперечностей. Якщо його не вирішувати, кожна зі сторін буде намагатися якомога твердіше зайняти позицію, несумісну з інтересами опонента.

Для більшості людей слово «конфлікт» має негативне значення, його асоціюють зі сварками та неприємними розмовами. Однак далеко не кожен конфлікт є відкритим: прихованих не менше, а можливо, й більше, ніж явно помітних.

При цьому не треба думати, що відкриті конфлікти гірші – насправді невиражені можуть нанести не меншої шкоди. Якщо з конфліктом добре попрацювати, то він може стати продуктивним елементом соціальної взаємодії. Якщо не працювати – то з великою ймовірністю ситуація буде тільки погіршуватися.

Діалог – це обмін інформацією та процес пошуку рішення, де залучені щонайменше дві сторони з різними поглядами на вирішення конкретної проблеми. Цей пошук відбувається шляхом обговорень, з’ясування суті складної ситуації, знаходження точок дотику та шляхів зниження напруження.

Якісно вирішити конфлікт без діалогу неможливо.

Толерантність – це терпимість до інших світогляду, способу життя, поведінки і звичаїв, відмінних від тих, які має людина.

Конфліктне суспільство нетолерантне. Це пов’язано з тим, що у конфліктних середовищах люди не вміють будувати діалог – тобто не чують точку зору опонента, а відповідно не сприймають інакшість. Також усі ці поняття тісно пов’язані з повагою. Бажання вести діалог – це вияв поваги до іншої сторони. Толерантність – це повага до права іншої людини бути такою, як вона є.

***

СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ

Соціальні конфлікти відрізняються від міжособистісних, групових чи виробничих. Є чимало ефективних інструментів роботи з персональними конфліктами (перемовини, медіація та інші), але із соціальними все складніше. Чим більше різних людей, з різними поглядами та переконаннями задіяні, тим складніше будувати діалог.

Наталія Теслик і Володимир Павленко, автори брошури «Управління соціальними конфліктами: технології та можливості», говорять про те, що соціальні конфлікти можуть стати найгіршим за наслідками способом суперечки, який майже ніколи не приводить до якогось розвитку. Якщо такий конфлікту уже розгорівся, то в ньому важко знайти компроміс і налагодити конструктивні відносини.

За словами дослідників, ключовим у роботі із соціальним конфліктом є розуміння, що це не випадковість, якась одноразова подія, зумовлена індивідуальною чи міжгруповою ворожнечею. Соціальний конфлікт – це наслідок тривалих і неоднорідних процесів: соціально-економічних чинників, політичних суперечностей, міжконфесійних чвар, мовно-культурних упереджень та багатьох інших.

У соціальних конфліктів не буває випадкових причин (індивідуальних та одномоментних), тому що масштабні (у часі та чисельності учасників) події викликаються такими ж тривалими та вагомими причинами. Ще одна цікава особливість і складність полягає в тому, що в конфлікті на рівні суспільства абсолютно розмиваються поняття «правих» і «винуватих»: немає суб’єктивних винуватців – є об’єктивні причини, відповідно ніхто не почувається винним.

***

НАВІЩО ПОТРІБЕН ДІАЛОГ

Та хоч би якою важкою і масштабною була проблема, шукати спільну мову, будувати діалог украй важливо, оскільки в постійному конфлікті здоровий розвиток суспільства неможливий.

У соціальних конфліктах побудовою діалогу передусім має займатися держава, це одна з її ключових функцій. На персональному рівні у діалозі величезну роль грають різні психологічні методи (як, наприклад, вислуховування кожної сторони), проте в соціальному конфлікті застосувати їх практично неможливо. Необхідні системні, такі ж масштабні, як і проблема, методи.

Системні методи дають можливість сприймати соціальний конфлікт не як «чужу злу волю», а як соціальне явище, реальну проблему, що має рішення. Так, це рішення складне, необхідні для змін у суспільстві реформи заберуть немало часу, проте конфлікт зрештою буде вирішений!

Діалог є найважливішим інструментом суспільного життя в громадянському суспільстві. Громадянський діалог – це соціальний механізм вирішення суспільних суперечностей, а в його основі лежить взаєморозуміння. Це ж поняття є ключовим для толерантного суспільства. Діалог дає можливість не лише знайти точки дотику, а й усвідомити відмінності в поглядах та сприйнятті учасників процесу і прийняти їх.

***

Діалог необхідний для суспільного розвитку. Він відіграє дуже важливу роль у демократизації суспільства і формуванні толерантних суспільних зв’язків. Конфлікти теж важливі – це невід’ємна частина нашого життя, як індивідуального, так і суспільного. Проте вирішуватися вони мають конструктивно – тобто через діалог – і тоді громадянське суспільство міцнітиме завдяки прийнятим рішенням.

Ілюстрація: Obie Fernandez, відкритий ресурс Unsplash

Авторка: Юлія Панченко (Iuliia Panchenko)