Волонтерські центри / волонтерські ініціативи – це об’єднання людей, які основною метою своєї діяльності бачать покращення соціально гострої ситуації. Фактично, інтенсивність і характер допомоги, яку надають волонтерські центри змінюється відповідно до змінних зовнішніх обставин. Наприклад, у перші 6 місяців після 24 лютого 2022 року допомога була зосереджена навколо:

 • облаштувань будинків і налагодження повсякденного життя для втікачів / втікачок від війни у приймаючих громадах

 • логістичних перевезень

 • гуманітарної допомоги

 • евакуації людей і тварин із місць великої небезпеки

 • збору ресурсів і закупівлі необхідних речей за запитом ЗСУ

 • налагодження виробництва товарів, які потрібні постійно і у великій кількості (наприклад, сухі супи і борщі, пошиття одягу) тощо

Через рік нагальними стали питання іншого характеру, наприклад, інтеграція внутрішньо переміщених осіб у життя приймаючих громад, надання соціальних послуг жителям громад, які знаходяться у складних життєвих обставинах тощо.

Досвід реалізації Програми підтримки волонтерських центрів Кіровоградщини показав, що турбулентні зовнішні обставини впливають на роботу волонтерських центрів. Одним із найважливіших з них є – збереження команди і продовження роботи. Сталість діяльності волонтерського центру тримається на трьох китах:

 • люди

 • цінності

 • цілі

і напряму залежить від

 • рівня довіри (як всередині команди, так і з зовнішнім середовищем)

 • здатності будувати і підтримувати міцні соціальні мережі (мережування)

Люди

Ефективно працюючий волонтерський центр – це, перш за все, про людей, які:

 • складають команду волонтерського центру

 • потребують допомоги від волонтерського центру

 • допомагають волонтерському центру ефективно виконувати свою роботу

Допомагаючими правилами у збереженні команди є 1) чітко визначене коло обов’язків кожного волонтера і волонтерки, 2) регулярні заходи, спрямовані на поновлення життєвих сил і профілактиці вигорання. За даними опитування, яке проводила КОО ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення», більшість волонтерів і волонтерок (90%) після 24 лютого 2022 р. відчувають стан «емоційних гойдалок» і тільки третина з них зверталися по допомогу психологів. Попри наявність великої кількості навчальних порталів, тематичних каналів та груп з тем психологічної, емоційної та особистісної стійкості учасники опитувань відзначили, що потребують спеціалізованих навчань з тем, які прийнято називати «психологічними». Необхідність проведення таких заходів у волонтерському середовищі відзначили 82,5% опитаних.

Цінності

Це те, що з’єднує людей у міцні команди і дозволяє швидко ухвалювати рішення у кризових ситуаціях. Подекуди ми сповідуємо різні цінності. Це не добре і не погано, це просто факт. Варто пам’ятати, що саме різність ціннісних орієнтирів у людей дозволяє цьому світові розвиватися.

Цілі

Спеціалізація волонтерського центру на наданні певних видів допомоги сприяє:

 • розподілу сфер відповідальності всередині команди

 • охоплення допомогою більшої кількості людей певної цільової групи

 • побудову сталих зв’язків із стейкхолдерами і бенефіціарами, що впливає на збільшення добрих справ, а отже і

 • ефективності його робити

У формулі ефективно працюючого волонтерського центру поєднані усі три компоненти:

люди, які об’єднані навколо спільних цінностей і досягають спільних цілей

Довіра

Базовими правилами формування довіри до роботи волонтерського центру є дотримання доброчесності у організації роботи команди і побудові стосунків із партнерськими організаціями і стейкхолдерами.

Мережування

Кожен волонтерський центр може повноцінно функціонувати завдяки розбудові мережі партнерських організацій і людей, які підтримують його діяльність.

І у побудові довіри, і у мережуванні важливо дотримуватися певних стандартів роботи:

 • бути передбачуваними – кожна обіцянка має бути дотримана або чітко сказано про те, коли можна очікувати її виконання

 • бути зрозумілими – прозоро задекларувати свої цілі і завдання, систему ухвалення рішень, окреслити напрямки діяльності і цільову аудиторію, на потреби якої спрямовується допомога волонтерського центру

 • бути вдячними всім людям і організаціям, які задонатили, передали допомогу або в інший спосіб долучилися до роботи волонтерського центру


Авторка: Алла Волошина, Голова КОО ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення»

Ілюстрація: відкритий ресурс Pexels